DOELGROEP

4x3-creatief_1

Doelgroep

Een kind, dat ondanks zijn geleden trauma, met intensieve begeleiding in staat is zich enigszins te hechten om zodoende te kunnen profiteren van een gezinsleven.

In ons gezinshuis wonen kinderen in de leeftijd van 4 tot 16+ jaar, die naar verwachting niet meer of tijdelijk niet thuis kunnen wonen:

– Wanneer verblijf in een pleeggezin niet (langer) mogelijk is.
– Kinderen met bepaalde gedragsproblematiek door trauma of/met ADHD, ODD.
– Verblijf in een open of gesloten instelling niet langer noodzakelijk is. Deze kinderen kunnen weer een gezinsleven ervaren en onder begeleiding hun school of werk hervatten.
– Kinderen waarbij wordt gekeken of een terug keer naar het gezin van herkomst nog mogelijk is. Dit kan dan nauwlettend worden gevolgd


Contra-indicaties:
– Ernstige psychiatrische problematiek.
– Ernstige verslaving’s problematiek.
– Lichamelijke handicap of chronische handicap.
– Meervoudige complexe (gedrag-)problematiek waardoor de noodzaak tot een voortdurende intensieve behandeling noodzakelijk is.
 
 
Verblijf in het gezinshuis
Er worden dan samen doelen gesteld waaraan het kind, de ouders en gezinshuis ouders gaan werken. Deze doelen kunnen zijn op het gebied van wonen, school, omgang met leeftijdgenoten, invullen van vrije tijd en zelf verzorging. Het verwerken van sociale en emotionele problemen, het herstellen van het contact met ouders, broers of zussen en het bewerkstelligen van een positieve gedragsverandering.
Het gewone wordt vertaald naar:
·  woonomgeving (buurt, huis, tuin)
·  gezin’s opbouw/samenstelling
·  continuïteit van de begeleiding
·  integratie
·  gebruikmaken van reguliere voorzieningen (bij v. huisarts, winkels, speeltuin)
   Het speciale wordt vertaald naar:
·  orthopedagogisch ondersteuning in de benadering t.g.v. complexe problematiek en/of        achtergrond vanuit de Stichting Jeugdformaat.
·  het werken met een Werkplan (individueel wordt opgesteld), dat jaarlijks wordt
   geëvalueerd
·  gebruikmaken van de expertise van Gezinshuis.com (bij- en nascholing)
   onderlinge collegiale steun en uitwisseling (Gezinshuis.com)