PROFIEL

Picture Logo huisje 1

PROFIEL GEZINSHUIS:

Leefklimaat (stemming, sfeer, gebruiken, rituelen, bezigheden):

Wij hebben een positieve instelling, humor en gezelligheid vinden wij belangrijk. Ons grootste ritueel bestaat uit de gezamenlijke maaltijden, waarbij veel wordt gekletst. Viering van de feestdagen zoals sinterklaas, kerst heeft bij ons veel aandacht. Ook zullen wij de kinderen stimuleren om iets sportiefs of creatiefs te doen.

Opvoedingsklimaat (structuur, bejegening, accenten):

Het hanteren van duidelijke structuur en regels. Deze regels zijn eigenlijk de voor ons normale leefregels. Je ruimt je kamer op, gooit je was in de wasmand, je zegt of vraagt (hangt van de leeftijd af), waar je naar toe gaat en hoe laat je terug bent. Vaste bedtijden en gezamenlijk ontbijt in de ochtend en avondmaaltijd.

Veel praten en uitleg en het stellen van grenzen. Niet boos maar wel duidelijkheid bieden als kinderen de grenzen overschrijden. Vooral het positieve gedrag heeft onze aandacht. Met de kinderen in gesprek blijven en hen de ruimte bieden om zelf uit te leggen waarom zij bepaalde beslissingen hebben genomen of iets hebben gedaan.

Vanaf 14 jaar worden de kinderen voorbereid op een zelfstandig leven. Dit bestaat uit een kookbeurt per week, bijbaantje zoeken, financiële verantwoordelijkheid dragen, zelf initiatieven nemen en meer zelfstandig hun problemen op te leren lossen.